Умови роботи (Договір-оферта)

ТзОВ “Торкрафт-Груп”, в особі інтернет-магазину WWW.VOROTA.NET.UA (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує даний договір, що є договором-офертою в адресу як фізичних так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ забов’язаний передати у власність ПОКУПЦЮ, або передати та здійснити монтажні роботи, а ПОКУПЕЦЬ забов’язується оплатити та прийняти замовлені в інтернет-магазині WWW.VOROTA.NET.UA товари, або товари та монтажні роботи (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент прийняття договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (згідно статті 633 Цивільного кодексу України).

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є безсумнівним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як лице, увійшовше з ТзОВ «Торкрафт-Груп» в договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ і розрахунку здійснюється шляхом замовлення ПОКУПЦЕМ в інтрнет-магазині WWW.VOROTA.NET.UA.

 

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. В зв’язку з різними характеристиками моніторів, колір ТОВАРУ може відрізнятись від представленого на сайті.

3.2. Характеристики і зовнішній вигляд ТОВАРУ можуть відрізнятись від описаного на сайті.

 

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни товару в інтернет магазині вказані в євро в ознайомчих цілях, всі розрахунки ведуться в гривнях згідно курсу НБУ що діє на день оплати. В деяких випадках при домовленості з ПОКУПЦЕМ в ціну ТОВАРУ може бути включена вартість доставки.

4.2. Тарифи на надання послуг по доставці та монтажу ТОВАРУ вказуються на кожен ТОВАР окремо в залежності від його технічних характеристик.

 

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ забов’язаний оплатити ПРОДАВЦЮ ціну ТОВАРУ в момент його передачі,а ПРОДАВЕЦЬ забов’язаний надати ПОКУПЦЮ касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі розрахунку забов’язаність ПОКУПЦЯ в оплаті ТОВАРУ вважається виконаною з моменту зарахування відповідних грошових коштів в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ по реквізитам вказаним в п.13 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

5.3. При безготівковій формі оплати протермінування оплати ПОКУПЦЕМ вартості ТОВАРУ на термін більше 5(п’яти) днів є підставою для ПРОДАВЦЯ відмовитись від виконання умов цього ДОГОВОРУ, попередньо повідомивши про це ПОКУПЦЯ.

5.4. Товари постачаються ПОКУПЦЮ по цінах, найменуванню, в кількості згідно рахунку, оплаченому ПОКУПЦЕМ.

 

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою та в терміни, погоджені ПОКУПЦЕМ і менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення, або ПРОДАВЕЦЬ забирає ТОВАР зі складу ПРОДАВЦЯ, за адресою вказаною в п.13 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення і не може бути змінена після погодження з ПОКУПЦЕМ.

6.3. Неявка ПРОДАВЦЯ або не здійснення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатись ПРОДАВЦЕМ в якості відмови ПОКУПЦЯ від виконання ДОГОВОРУ.

 

Стаття 7. Гарантії на товар.

7.1. На всю продукцію, що продається в інтрнет-магазині WWW.VOROTA.NET.UA.

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР встановлює ВИРОБНИК. Термін гарантії вказується в гарантійному талоні.

 

Стаття 8. Права та обов’язки сторін.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ забов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку особисту інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформаціх третім лицям.

8.1.2. Надати ПОКУПЦЮ можливість отримати безкоштовні телефонні консультації, об’єм яких обмежується конкретними запитаннями, зв’язаними із виконанням ЗАМОВЛЕННЯ

8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінити даний ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його прийняття.

8.2. ПОКУПЕЦЬ забов’зується:

8.2.1. До моменту прийняття ДОГОВОРУ ознайомитись з вмістом договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті магазину (WWW.VOROTA.NET.UA).

8.2.2. Надавати вірну інформацію про себе (ПІБ, контактні номери телефону, адресу електронної пошти) та реквізити для доставки ТОВАРУ.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в обумовлені в даному ДОГОВОРІ терміни.

 

Стаття 9. Відповідальність сторін і вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ в порядку передбаченому даним договором та дійсним законодавством України

9.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЕЦЬ вказав невірну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявились не виправданими.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання забов’язань щодо доставки ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за правильність наданої про себе інформації, а також підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений та згоден.

9.6. Всі суперечки та розбіжності, що виникли при виконанні СТОРОНАМИ забов’язань по цьому ДОГОВОРУ,вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення,СТОРОНИ мають право звернутись за судовим захистом своїх інтересів.

 

Стаття 10. Повернення та обмін товару.

10.1. Вимога ПОКУПЦЯ про обмін або повернення ТОВАРУ належить до виконання, якщо товарне був у використанні,збережені його споживчі властивості, збережене і непошкоджене пакування товару, збережені документи, що підтверджують факт покупки цього ТОВАРУ в інтернет-магазині WWW.VOROTA.NET.UA.

10.2. Термін такої вимоги становить 14 днів з дня передачі товару ПОКУПЦЮ.

10.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує продавцю необхідні транспортні витрати, понесені в зв’язку з організацією обміну товару

 

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. п.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

Стаття 12. Термін дії договору.

12.1. Справжній Договір набирає чинності з моменту звернення в ТзОВ «Торкрафт-Груп» і оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань Сторонами.

 

Стаття 13. Реквізити інтернет-магазину.

ТзОВ “Торкрафт Груп”

ЄДРПОУ 41981674

Розрахунковий рахунок: 26000053732353 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 325321

ІПН 419816713055

Адреса: м.Львів, вул.Володимира Великого 4, оф.117

Всі результати пошуку
Зателефонувати